Cherub Ornament #1 (Sold)

Cherub Ornament, Corpse Paint.